Loading...

Insynsförteckning

Insynsförteckning 2019-02-25T11:06:18+00:00

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gälland insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.

Insynsförteckning

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier
Smart Energy Sweden Group AB (Fredrik Johansson) 1 200 000 2 031 808
Karl-Erik Johansson 0 10 000
Per Fougberg 0 2 000
Robert Strandäng 0 0
Fredrik Waern (revisor) 0 0

De fem största aktieägarna 2018-12-31

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier
Smart Energy Sweden Group AB (Fredrik Johansson) 1 200 000 2 031 808
Inge Pettersson 0 2 100 000
Avanza Pension 0 1 422 046
OSIR AB 0 1 000 000
PA Steiner Fastigheter AB 0 920 000
Övriga (cirka 1 100 st) 0 8 576 146
TOTALT 1 200 000 16 050 000

Insidertransaktioner

Namn Värdepapper Typ Antal Aktier Datum
Smart Energy Sweden Group AB Pals Ak A Köp -1 200 000 130816
Smart Energy Sweden Group AB Pals Ak B Köp -2 031 808 130816
Edshultshall Holding AB Pals Ak A Sälj -1 200 000 151119
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -2 031 808 151119
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -234 970 130816
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -42 980 130528
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp 1 000 130523
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -90 185 130523
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -516 410 130521
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp 6 000 130521
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -32 500 130424
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -91 900 130416
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -245 100 130315
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -248 748 130228
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -61 900 130125
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -168 588 130114
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp +1 050 000 120827
Lars Stensman Pals Ak B Köp +10 000 120827
Inge Pettersson Pals Ak B Köp +1 000 000 120827
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp +1 275 689 120827
Edshultshall Holding AB Pals Ak A Köp +600 000 120827
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Sälj -1 049 100 101217
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp +4 000 100802
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp +3 000 100802
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp +2 000 100716
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp +2 000 100716
Edshultshall Holding AB Pals Ak B Köp +500 100715