Loading...

Rapporter

Rapporter 2017-06-26T21:29:25+00:00

Finansiell Kalender

Bokslutskommuniké: 31 mars 2017
Publicering av årsredovisning: 15 juni 2017
Bolagstämma: 29 juni 2017
Publicering av Q1+Q2: 31 augusti 2017

Årsstämma 2017 06 29 Ladda ner (PDF 320 KB)

Här kan du ladda ner alla rapporter från Pallas Group.

2016
Årsredovisning 2016-01-01 – 2016-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Boksultskommuniké 2016-01-01 2016-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q3 2016-07-01 – 2016-09-30 Ladda ner (PDF 833kb)
Delårsrapport Q2 2016-04-01 – 2016-06-31 Ladda ner (PDF 838kb)
Delårsrapport Q1 2016-01-01 – 2016-03-31 Ladda ner (PDF 1mb)
2015
Bokslutskommuniké 2015 Ladda ner (PDF 1mb)
Bokslutskommuniké 2014-07-01 – 2015-06-30 Ladda ner (PDF 521kb)
Årsredovisning 2015-07-01 – 2015-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Årsredovisning 2014-07-01 – 2015-06-30 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q3 2015-01-01 – 2015-03-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q2 2014-10-01 – 2014-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q1 2014-07-01 – 2014-09-30 Ladda ner (PDF 1mb)
2014
Bokslutskommuniké 2013-07-01 – 2014-06-30 Ladda ner (PDF 1mb)
Årsredovisning 2013-07-01 – 2014-06-30 Ladda ner (PDF 867kb)
Delårsrapport Q3 2014-01-01 – 2014-03-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q2 2013-10-01 – 2013-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q1 2013-07-01 – 2013-09-30 Ladda ner (PDF 1mb)
2012
Bokslutskommuniké 2011-07-01 – 2012-06-30 Ladda ner (PDF 639kb)