Loading...

Rapporter

Rapporter 2019-08-28T13:55:03+00:00

Finansiell Kalender

Q4 bokslutskommuniké 2018: publiceras den 28 februari 2019
Årsredovisning 2018: preliminärt datum 31 mars 2019
Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019: 30 maj 2019
Delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2019: 30 augusti 2019

Kallelse årsstämma 2019 04 30 Ladda ner (PDF 32 KB)
Fullmakt till årsstämma 2019 04 30 Ladda ner Fullmaktsformulär (PDF 32 KB) Download Proxy Form (PDF 32 KB)

Kallelse årsstämma 2018 06 28 Ladda ner (PDF 23 KB)
Fullmakt till årsstämma 2018 06 28 Ladda ner (PDF 23 KB)

Kallelse årsstämma 2017 06 29 Ladda ner (PDF 320 KB)

Här kan du ladda ner alla rapporter från Pallas Group.

2019
Delårsrapport #2 2019-01-01 – 2019-06-30 Ladda ner (PDF 4mb)
Delårsrapport #3 2018-01-01 – 2018-12-31 Ladda ner (PDF 2mb)
2018
Årsredovisning 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 Ladda ner (PDF 11mb)
Bokslutskommunike Q4 2018-01-01 – 2018-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport #3 2018-01-01 – 2018-09-30 Ladda ner (PDF 1,3mb)
Halvårsrapport #1 2018-01-01 – 2018-06-30 Ladda ner (PDF 1mb)
2017
Årsredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Halvårsrapport #1 2017-01-01 – 2017-06-30 Ladda ner (PDF 1mb)
2016
Årsredovisning 2016-01-01 – 2016-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Boksultskommuniké 2016-01-01 2016-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q3 2016-07-01 – 2016-09-30 Ladda ner (PDF 833kb)
Delårsrapport Q2 2016-04-01 – 2016-06-31 Ladda ner (PDF 838kb)
Delårsrapport Q1 2016-01-01 – 2016-03-31 Ladda ner (PDF 1mb)
2015
Bokslutskommuniké 2015 Ladda ner (PDF 1mb)
Bokslutskommuniké 2014-07-01 – 2015-06-30 Ladda ner (PDF 521kb)
Årsredovisning 2015-07-01 – 2015-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Årsredovisning 2014-07-01 – 2015-06-30 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q3 2015-01-01 – 2015-03-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q2 2014-10-01 – 2014-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q1 2014-07-01 – 2014-09-30 Ladda ner (PDF 1mb)
2014
Bokslutskommuniké 2013-07-01 – 2014-06-30 Ladda ner (PDF 1mb)
Årsredovisning 2013-07-01 – 2014-06-30 Ladda ner (PDF 867kb)
Delårsrapport Q3 2014-01-01 – 2014-03-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q2 2013-10-01 – 2013-12-31 Ladda ner (PDF 1mb)
Delårsrapport Q1 2013-07-01 – 2013-09-30 Ladda ner (PDF 1mb)
2012
Bokslutskommuniké 2011-07-01 – 2012-06-30 Ladda ner (PDF 639kb)