Loading...

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 2017-02-22T16:09:32+00:00

TIDIGARELÄGGANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 355 Kb) Eftersom Pallas Group AB:s moderbolag Smart Energy Sweden Group AB noterats på NGM Nordic MTF kommer de att släppa sin bokslutskommuniké den 28 februari 2018. För att [...]

torsdag, december 14, 2017|

OMORGANISATION I PALLAS GROUP:S STYRELSE OCH LEDNING

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 356 Kb) Styrelsen i Pallas Group har beslutat att strukturera om i styrelse och ledning. Orsaken till detta är att nuvarande Vd, Fredrik Johanssons arbetsbörda i moderbolaget Smart Energy [...]

torsdag, november 30, 2017|

Delårsrapport Pallas Group AB(publ)

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 339 Kb) Styrelsen och VD ́n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H1. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida. [...]

torsdag, augusti 31, 2017|

FÖRVÄRV AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB AVBRYTS

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 306 Kb) Parterna Smart Energy Sweden Group AB (säljare) samt Pallas Group AB (köpare) har enats om att med omedelbar verkan avsluta transaktionen gällande försäljningen av dotterbolaget Smart Energy Sweden Fuels [...]

måndag, augusti 28, 2017|

Kommuniké från årsstämma 2017 i Pallas Group AB (publ)

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 123 Kb) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017 I PALLAS GROUP AB (PUBL) Pallas Group AB (publ) höll torsdagen den 29 juni 2017 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan [...]

torsdag, juni 29, 2017|