Loading...

Historik

Historik 2017-03-06T13:48:30+00:00

 

Vi är övertygade att tur är resultatet av hårt arbete 

1937 köpte Pallas Groups grundare Fredrik Johanssons gammelmorfar Anders Pettersson loggerten Pallas som hade byggts i Tyskland 1903 – vilken många år senare fick ge namn och företaget. 

Med rötter från 30-talet i det gamla fiskeläget Edshultshall i Bohuslän, förde Pallas Groups grundare Fredrik Johansson in flera gamla traditioner i bolaget när han startade det. Då olja och rederiverksamhet var något som hade varit viktigt för kustsamhällena, växte Pallas Group på en naturlig väg, som då verkade under ett annat namn, tack vare goda förberedelser, hårt arbete och en tydlig vision.
Sedan företaget grundades har flera fartyg köpts och sålts, och den gamla loggerten som Fredriks gammelmorfar brukade har ersatts med modernt tonnage. Kvar finns de gamla traditionerna från Orust och kärleken till havet sätter fortfarande sin prägel på företaget.
Idag är loggerten Pallas fortfarande i tjänst, dock inte för sillfiske som den brukade vara – utan som en yacht i Stockholms skärgård.

1999-2001

 • Fredrik Johansson startade den enskilda firman Pallas Trading på Orust
 • Pallas blev återförsäljare för Elf motoroljor samt senare också Sannes AB(svenska Shell) och började då sälja eldningsoljor samt diesel i Bohuslän
 • Firman döptes om till Pallas Oljor för att vara mer anpassat till dess verksamhet. Den första tankbåten förvärvades och döptes till Pallas. Ett samarbete med Broström Oil påbörjades. Fredrik Johansson jobbade själv som skeppare.

2002-2004

 • Pallas första bensinstation införskaffades i Ellös. Bensinstationen renoverades och blev den automatstation som sålde billigast bensin på Orust.
 • Totalt åtta bensinstationer samt flera båtmackar blev återförsäljare för Pallas bensin o diesel. Leverans skedde med tankbåten Pallas samt med tankbilar.

2005-2007

 • Tankbåten Pallas såldes. Fartyget hade förvärvats för 0,4Mkr genom lån och såldes för 1,3Mkr. Den totala avkastningen uppgick till ca 140 %.
 • En dubbelskrovad tankbåt förvärvades från grönländska staten som direkt efter leverans började segla i en längre timecharter för Topoil AB. Fredrik Johansson var själv skeppare. Också detta fartyg döptes till Pallas.
 • Bunkerbåten Pallas 2 förvärvades för 125,000Kr.
 • Fartyget Pallas såldes till ett annat svenskt rederi för ca 12,4Mkr, fartyget förvärvades ett år tidigare för 6,5Mkr genom lån och eget kapital. Den totala avkastningen uppgick till ca 90 %.
 • Bunkerbåten Pallas 2 såldes till en konkurrerande oljefirma för ca 450,000Kr.

2008-2010

 • Den lokala oljeverksamheten som bestod av bensin, diesel samt eldningsoljeförsäljning såldes till Swea Energi.
 • Torrlastfartyget Pallas Ocean förvärvades och sysselsattes i ett långt timecharterkontrakt med Thunbolagen i Lidköping.
 • Pallas Kredit etablerades som ett lokalt finansbolag.
 • M/V Pallas Ocean säljs till ett nybildat rederi där Pallas Shipping blir delägare till 60%. Pallas Shipping gör en vinst om dryga 5Mkr på försäljningen.
 • Verksamheten flyttade från Edshultshall till nya lokaler vid Skeppsbron i Göteborg.
 • Inkråmet i skeppsmäklaren Petership Sweden genomfördes.
 • Kemikalietankfartyget Pallas Glory förvärvades av Ålandsbanken och börjar frakta kemikalier i North Sea Tankers tankfartygspool.
 • Pallas Group AB genomför en publik fulltecknad nyemission a´ 25Mkr samt noterar aktien på Nasdaq OMX First North
 • Bolaget beställer ett nytt tankfartyg i Turkiet för leverans 2011. Fartyget beställs till ett mycket förmånligt pris då det råder varvskris i hela Europa.
 • Avtal tecknas med Topoil AB som befraktare av det nybeställda tankfartyget. Avtalet bedöms vara värt ca 140Mkr.
 • En lyckad ägarspridning görs under hösten 2010 vilket medför ytterligare ca 250 aktieägare.

2011-2013

 • Nya tankfartyget som döps till Pallas levereras från Turkiet
 • Pallas Group avbryter ett stort företagsförvärv.
 • Beslut om avyttring av kreditverksamheten samt oljeinvesteringar för att fokusera på rederiverksamhet.
 • Pallas förlänger sysselsättningsavtalet med Thunbolagen ytterligare ett år.
 • Pallas Group AB genomför en publik fulltecknad nyemission a´ 8,748Mkr samt en riktad emission på 2,1Mkr till huvudägaren Edshultshall Holding AB
 • Pallas tecknar ett sysselsättningsavtal med Bunker Holding/Bomin Group för MT Pallas Glory.
 • Pallas tar fram ett nytt fartygskoncept för ett tankfartyg som är designat enligt de senaste miljö- och säkerhetskraven.

2014-2016

 • Fartyget Pallas Ocean avyttras.
 • Farytget Pallas River avyttras.
 • Smart Energy blir majoritets ägare i Pallas Group.
 • Smart Energy ger ett aktieägare tillskott på 14 mkr.
 • Smart Energy hyr in fartygen genom att teckna längre TC-avtal med Pallas Group.