Loading...

Miljö

Miljö 2017-02-23T12:03:12+00:00

Att bevara vår vackra natur är det viktigaste vi någonsin kan göra

Som ett tankbåtsrederi har Pallas Group ett särskilt stort ansvar att se till att miljön förblir säker.

För att möta dagens tuffa krav utbildas vår personal kontinuerligt i hur man handskas med olja och fartyg på ett säkert sätt. En stor del av utbildningen som besättningen måste genomgå behandlar mindre oljeutsläpp, något som vi kallar ”Första hjälpen för oljeutsläpp”.

”I vårt dagliga arbete krävs det att vi minimerar konsekvenser för den marina miljön.”

Dessutom är alltid redskap lätt tillgängliga ombord på fartyg och i tankers för att hantera oljeutsläpp, såsom upptagssand, spadar, kläder och så vidare. Men det viktigaste arbetet att utföra för att förebygga miljöpåverkan är det konstanta underhåll av slangar, armatur och andra utrustningsdelar – något vi lägger stor fokus på.

Pallas Group går alltid i första ledet för att utrusta fartyg och tankers med toppmodern utrustning. Vid sidan av oljeutsläpp är vi också beredda på att hantera smörjmedel, marint bränsle och motoroljor ombord på fartyg, och vår besättningar är utbildade och godkända i hantering av dessa. Pallas Group vill genom detta verka för att våra barn kan växa upp i en lika vacker miljö som vi fått göra.

Några fakta:

  • Pallas fartyg använder lågsvavligt bränsle för att minimiera utsläpp av koldioxid och kväveoxid.
  • MT Pallas använder 50% mindre bränsle än liknande fartyg byggda under 80-talet.
  • MT Pallas är utrustad med vattensmorda propellerhylsor för att undvika risken för oljeläckor i havet.
  • På Pallas transportfartyg sorteras allt avfall för att minska inverkan på miljön.
  • Pallas fartyg går över till markbunden el närhelst möjlighet finns när fartyget är i hamn för lastning och lossning. Detta minimerar avgaserna och har en låg bullernivå eftersom generatorerna är avstängda.

Eko-medvetande

Pallas Group arbetar aktivt med att säkerställa att våra fartyg deltar i förebyggandet av oljeutsläpp, och att besättningen tränas varje månad ombord, i enlighet med ett visst system som vi kallar ”’Ship Board Oil Pollution Plan”. Denna handlingsplan övervakas av Shipping managern, även känd som den Ansvariga personen. Dessutom skickas tankbilsförarna på kurser som lär dem att förebygga och hantera eventuella oljeutsläpp vid tankning av fartyg och så vidare. Vidare använder Pallas Glory endast miljövänlig propellerolja. Om ett läckage skulle uppstå, skadas inte det marina ekosystemet, eftersom denna specifika olja är biologiskt nedbrytbar. Och självklart använder vi giftfri bottenfärg och sorterar sopor ordentligt ombord. Sedan 2009 använder Pallas Group´s fartyg endast lågsvavlig bunkerolja.