backman

About backman

This author has not yet filled in any details.
So far backman has created 49 blog entries.

OMORGANISATION I PALLAS GROUP:S STYRELSE OCH LEDNING

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 356 Kb) Styrelsen i Pallas Group har beslutat att strukturera om i styrelse och ledning. Orsaken till detta är att nuvarande Vd, Fredrik Johanssons arbetsbörda i moderbolaget Smart Energy ökat och kommer att öka ännu mer i och med att Smart Energy blivit godkända för notering på NGM Nordic [...]

2017-11-30T15:05:49+00:00 torsdag, november 30, 2017|

Delårsrapport Pallas Group AB(publ)

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 339 Kb) Styrelsen och VD ́n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H1. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida. EBITDA för perioden uppgick till 7,0 Mkr (3,6 Mkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,8 Mkr (0,5 Mkr). Amorteringarna under [...]

2017-08-31T12:34:51+00:00 torsdag, augusti 31, 2017|

FÖRVÄRV AV SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB AVBRYTS

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 306 Kb) Parterna Smart Energy Sweden Group AB (säljare) samt Pallas Group AB (köpare) har enats om att med omedelbar verkan avsluta transaktionen gällande försäljningen av dotterbolaget Smart Energy Sweden Fuels AB till Pallas Group AB.Parterna ingick ett avtal kring transaktionen som publicerades till marknaden den 28 juni 2017 samt 17 [...]

2017-08-28T08:21:40+00:00 måndag, augusti 28, 2017|

Kommuniké från årsstämma 2017 i Pallas Group AB (publ)

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 123 Kb) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017 I PALLAS GROUP AB (PUBL) Pallas Group AB (publ) höll torsdagen den 29 juni 2017 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning samt [...]

2017-06-29T12:38:29+00:00 torsdag, juni 29, 2017|

Pressmeddelande Pallas Group AB (publ) 170629

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 116 Kb) FÖRTYDLIGANDE PRESSMEDDELANDE FRÅN 28 JUNI 2017 Med referens till gårdagens pressmeddelande med titeln ”Pallas Group AB (publ) förvärvar Smart Energy Sweden Fuels AB” publicerat 09.00 CET, lämnar Pallas Group följande förtydligande. När Pallas Group AB noterades under 2010 var bränsleförsäljning en aktiv verksamhetsgren och en del av affärsplanen. [...]

2017-06-29T12:41:35+00:00 torsdag, juni 29, 2017|

PALLAS GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 265 Kb) Pallas Group AB (publ) har tecknat avtal med aktieägaren till Smart Energy Sweden Fuels AB (”Bolaget”), Smart Energy Sweden Group AB (publ) om förvärv av Bolaget.FörvärvsobjektetBolaget är ett bränslebolag som i sin tur är ensam ägare till samtliga fem operativa dotterbolag inom Smart Energy koncernen. Bolaget bedriver bränsleförsäljning med [...]

2017-06-28T07:09:06+00:00 onsdag, juni 28, 2017|

Pallas Group AB (publ) drar tillbaka ansökan om avnotering

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 384 Kb) Styrelsen samt ledningen i Pallas Group AB (publ) har beslutat att dra tillbaka sin ansökan om avnotering av bolagets aktie som handlas på Nasdaq First North. Anledningarna till beslutet är främst att bolagets finansiella ställning har förbättrats pga aktieägartillskottet på 14mkr från huvudägaren Smart Energy samt att nya [...]

2017-04-04T15:05:12+00:00 tisdag, april 4, 2017|

BOKSLUTSKOMMUNIKE 2016

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 440 Kb) Styrelsen och VD ́n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande Q4. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida. EBITDA för perioden uppgick till 6,0 Mkr (4,0 Mkr). · Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,2 Mkr (0,9 Mkr). Amorteringarna under [...]

2017-08-30T12:19:45+00:00 fredag, mars 31, 2017|