backman

About backman

This author has not yet filled in any details.
So far backman has created 45 blog entries.

Kommuniké från årsstämma 2017 i Pallas Group AB (publ)

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 123 Kb) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2017 I PALLAS GROUP AB (PUBL) Pallas Group AB (publ) höll torsdagen den 29 juni 2017 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning samt [...]

2017-06-29T12:38:29+00:00 torsdag, juni 29, 2017|

Pressmeddelande Pallas Group AB (publ) 170629

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 116 Kb) FÖRTYDLIGANDE PRESSMEDDELANDE FRÅN 28 JUNI 2017 Med referens till gårdagens pressmeddelande med titeln ”Pallas Group AB (publ) förvärvar Smart Energy Sweden Fuels AB” publicerat 09.00 CET, lämnar Pallas Group följande förtydligande. När Pallas Group AB noterades under 2010 var bränsleförsäljning en aktiv verksamhetsgren och en del av affärsplanen. [...]

2017-06-29T12:41:35+00:00 torsdag, juni 29, 2017|

PALLAS GROUP AB (PUBL) FÖRVÄRVAR SMART ENERGY SWEDEN FUELS AB

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 265 Kb) Pallas Group AB (publ) har tecknat avtal med aktieägaren till Smart Energy Sweden Fuels AB (”Bolaget”), Smart Energy Sweden Group AB (publ) om förvärv av Bolaget.FörvärvsobjektetBolaget är ett bränslebolag som i sin tur är ensam ägare till samtliga fem operativa dotterbolag inom Smart Energy koncernen. Bolaget bedriver bränsleförsäljning med [...]

2017-06-28T07:09:06+00:00 onsdag, juni 28, 2017|

Pallas Group AB (publ) drar tillbaka ansökan om avnotering

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 384 Kb) Styrelsen samt ledningen i Pallas Group AB (publ) har beslutat att dra tillbaka sin ansökan om avnotering av bolagets aktie som handlas på Nasdaq First North. Anledningarna till beslutet är främst att bolagets finansiella ställning har förbättrats pga aktieägartillskottet på 14mkr från huvudägaren Smart Energy samt att nya [...]

2017-04-04T15:05:12+00:00 tisdag, april 4, 2017|

ANGÅENDE STYRELSENS BESLUT OM ANSÖKAN OM AVNOTERING

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 354 Kb) Styrelsen i Pallas Group AB (publ) beslutade den 11 augusti 2016 att ansöka om avnotering av bolagets aktie vid Nasdaq First North. Den främsta anledningen till beslutet var den mycket begränsade omsättningen i aktien samt den höga kostnaden det medför för bolaget att låta aktien vara noterad.Bolaget har sedan [...]

2017-02-24T09:57:23+00:00 måndag, januari 30, 2017|

PALLAS GROUP INGÅR NYA SYSSELSÄTTNINGSAVTAL FÖR FARTYGEN

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 316 Kb) Pallas Group AB och dess dotterbolag har ingått nya sysselsättningsavtal med energibolaget Smart Energy för dess två fartyg Pallas och Pallas Glory.Avtalen är i form av TC (timecharteravtal) och löper 1,5 år.Avtalen är skrivna till marknadsvillkor och gör att sysselsättningsgraden för båda fartygen återigen blir 100% vilket kommer att [...]

2017-02-24T10:52:33+00:00 fredag, december 2, 2016|

PALLAS GROUP INGÅR NYTT AVTAL MED SIN HUVUDBANK

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 320 Kb) Pallas Group AB har efter förhandlingar ingått ett nytt avtal med dess huvudbank som är finansiär till koncernens fartygskrediter.Avtalet innebär att tidigare låneavtal förlängs t.o.m. 2018-06-30. med ett flertal tillägg, så kallade covenanter.Bl.a. så gör banken en nedskrivning på den sammanlagda krediten motsvarande en summa av 5mkr och behåller [...]

2017-02-24T10:52:16+00:00 torsdag, december 1, 2016|

BESLUT OM ANSÖKAN FÖR AVNOTERING

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 382 Kb) Styrelsen samt ledningen i Pallas Group AB(publ) har idag beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktie som är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North i Stockholm. Ansökan är inlämnad idag.Anledningen till beslutet är delvis den mycket begränsade omsättningen i aktien samt den höga kostnaden det medför [...]

2017-02-24T10:51:57+00:00 torsdag, augusti 11, 2016|