Loading...

Om Pallas Group

Om Pallas Group 2019-08-27T08:43:17+00:00

Pallas Group AB (publ) är dotterbolag till Smart Sweden Group AB (publ). Pallas Group har ca 1100 aktieägare och aktien är sedan 2010 noterad på handelsplatsen OMX First North i Stockholm.

Pallas Group AB med säte i Fiskebäck är ett rederibolag som grundades år 2000 och idag äger och driver två fartyg. Pallas Group AB sysselsätter ca 30 personer varav 3 iland. Fartygen sysselsätts av moderbolaget Smart Energy genom längre TC-avtal.

Bolagets VD är Jesper Starander.