BOKSLUTSKOMMUNIKE 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKE 2017

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 126 Kb)

Styrelsen och VD ́n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H2 och hela 2017. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

EBITDA för 2017 uppgick till 14,2 Mkr (6,1 Mkr). · Rörelseresultatet för 2017 uppgick till 7,4 Mkr (-0,2 Mkr). Amorteringarna under perioden uppgick till 6,1 Mkr (11,8 Mkr).

 

2018-02-28T07:59:01+00:00 onsdag, februari 28, 2018|