TIDIGARELÄGGANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

TIDIGARELÄGGANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 355 Kb)

Eftersom Pallas Group AB:s moderbolag Smart Energy Sweden Group AB noterats på NGM Nordic MTF kommer de att släppa sin bokslutskommuniké den 28 februari 2018. För att Pallas Group AB ska vara transparanta med sitt moderbolag har de nu beslutat att också släppa sin bokslutskommuniké den 28 februari 2018 istället för den 30 mars 2018 som tidigare var kommunicerat.

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl.14:30 CET.

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031–135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se 

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energykoncernen.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551

2017-12-14T13:40:58+00:00 torsdag, december 14, 2017|