OMORGANISATION I PALLAS GROUP:S STYRELSE OCH LEDNING

OMORGANISATION I PALLAS GROUP:S STYRELSE OCH LEDNING

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 356 Kb)

Styrelsen i Pallas Group har beslutat att strukturera om i styrelse och ledning. Orsaken till detta är att nuvarande Vd, Fredrik Johanssons arbetsbörda i moderbolaget Smart Energy ökat och kommer att öka ännu mer i och med att Smart Energy blivit godkända för notering på NGM Nordic MTF.

Beslutet innebär att Fredrik Johansson avgår som Vd men utses samtidigt till styrelseordförande, där han fortfarande kommer ansvara för bolagets IR-frågor, investeringar och utveckling samt sysselsättning av fartygen.

Nuvarande styrelseordförande, Karl-Erik Johansson avgår som styrelseordförande och utses till ny Vd, där han kommer ansvara för den operativa driften av bolaget. Karl-Erik kommer även att sitta kvar som styrelseledamot.

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl.14:20 CET.

2017-11-30T15:05:49+00:00 torsdag, november 30, 2017|