Delårsrapport Pallas Group AB(publ)

Delårsrapport Pallas Group AB(publ)

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 339 Kb)

Styrelsen och VD ́n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande H1. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • EBITDA för perioden uppgick till 7,0 Mkr (3,6 Mkr).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,8 Mkr (0,5 Mkr).
  • Amorteringarna under perioden uppgick till 3,0 Mkr (2,4 Mkr).
Resultat i korthet Januari – Juni
2017
2016 Helår
2016
Nettoomsättning, Mkr 23,1 16,4 33,4
EBITDA 7,0 3,6 6,1
Rörelseresultat, Mkr 3,8 0,5 -0,2
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,4 -0,9 1,3
Resultat efter skatt, Mkr 2,4 -0,9 1,2
Resultat per aktie, kronor 0,14 -0,05 0,07
Rörelsemarginal, % 16,5 3,0 -0,6
Soliditet, exkl. minoritet, % 19,2 4,1 17,5
2017-08-31T12:34:51+00:00 torsdag, augusti 31, 2017|