BOKSLUTSKOMMUNIKE 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKE 2016

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 440 Kb)

Styrelsen och VD ́n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande Q4. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

EBITDA för perioden uppgick till 6,0 Mkr (4,0 Mkr). · Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,2 Mkr (0,9 Mkr). Amorteringarna under perioden uppgick till 11,8 Mkr (1,0 Mkr).

Koncernens fartyg M/T Pallas och M/T Pallas Glory seglar sedan december 2016 i timecharter för Smart Energy

Pallas Group har gjort en omfinansiering med sin huvudbank, där bla. Banken genomförde en nedskrivning av fartygskrediterna på 500 000 EUR.

2017-08-30T12:19:45+00:00 fredag, mars 31, 2017|