PALLAS GROUP INGÅR NYA SYSSELSÄTTNINGSAVTAL FÖR FARTYGEN

PALLAS GROUP INGÅR NYA SYSSELSÄTTNINGSAVTAL FÖR FARTYGEN

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 316 Kb)

Pallas Group AB och dess dotterbolag har ingått nya sysselsättningsavtal med energibolaget Smart Energy för dess två fartyg Pallas och Pallas Glory.

Avtalen är i form av TC (timecharteravtal) och löper 1,5 år.

Avtalen är skrivna till marknadsvillkor och gör att sysselsättningsgraden för båda fartygen återigen blir 100% vilket kommer att påverka resultatet mycket positivt och även förbättra kassalikviditeten för koncernen.

Fartygen kommer att användas till Smart Energy ́s egna bränsletrading samt import av bränslen och även utföra bränsletransporter åt samarbetspartners, traders och externa kunder. Fartygen blir viktiga verktyg för Smart Energy och dess expansion. Fartygen kommer inom kort att döpas om till ”Smart” namn för att mer anpassas till Smart Energy ́s varumärke.

Kommentar från VD Fredrik Johansson:

”Dessa nya sysselsättningsavtal är väldigt glädjande och ger koncernen en trygg o stabil intäktskälla samtidigt som det är glädjande att bolagets huvudägare tar sitt ansvar för Pallas och kan ingå sådana långa TC-avtal och samtidigt ge ett stort aktieägartillskott i samband med förnyelse av låneavtalen.”

2017-02-24T10:52:33+00:00 fredag, december 2, 2016|