PALLAS GROUP INGÅR NYTT AVTAL MED SIN HUVUDBANK

PALLAS GROUP INGÅR NYTT AVTAL MED SIN HUVUDBANK

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 320 Kb)

Pallas Group AB har efter förhandlingar ingått ett nytt avtal med dess huvudbank som är finansiär till koncernens fartygskrediter.

Avtalet innebär att tidigare låneavtal förlängs t.o.m. 2018-06-30. med ett flertal tillägg, så kallade covenanter.

Bl.a. så gör banken en nedskrivning på den sammanlagda krediten motsvarande en summa av 5mkr och behåller samma räntemarginal som tidigare.

Pallas gör som motprestation en extra amortering motsvarande en summa av 5mkr.

Därtill sätter Pallas in en totalsumma motsvarande ca 4mkr till ett spärrat konto i banken som endast skall användas till kommande amorteringar.

För att finansiera detta och även kommande torrdockning av Pallas Glory så ger huvudägaren Smart Energy Sweden Group AB ett villkorat aktieägartillskott på 14mkr till Pallas Group AB.

Smart Energy har därtill ställt ett krav mot Pallas för att dess aktieägartillskott skall bli gällande, att Pallas Group AB ändrar bolagsnamnet till Smart Tankers AB(publ).

Kommentar från VD Fredrik Johansson:

”Detta nya låneavtal samt aktieägartillskott gör att Pallas får väldigt sunda finanser och kassalikviditet samt soliditet ökar kraftigt för koncernen vilket känns tryggt och glädjande för aktieägare, personal och koncernens kunder. Pallas står nu rustat inför framtiden och får nu kraftig medvind med bl.a. minskade räntekostnader som följd. ”

2017-02-24T10:52:16+00:00 torsdag, december 1, 2016|