BESLUT OM ANSÖKAN FÖR AVNOTERING

BESLUT OM ANSÖKAN FÖR AVNOTERING

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 382 Kb)

Styrelsen samt ledningen i Pallas Group AB(publ) har idag beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktie som är upptagen för handel på Nasdaq OMX First North i Stockholm. Ansökan är inlämnad idag.

Anledningen till beslutet är delvis den mycket begränsade omsättningen i aktien samt den höga kostnaden det medför för bolaget att låta aktien vara noterad. Bolaget genomför nu ett besparingsprogram där alla delar av koncernen kommer att ses över för att minska kostnaderna och skapa ett bättre resultat.

Aktien kommer efter avnoteringen fortsatt vara Euroclearansluten och ambitionen är att handel ska upptagas på en alternativ handelsplattform i framtiden till en väsentligt lägre kostnad för bolaget. Till dess kommer bolaget att förmedla kontakt mellan aktieägare för köp och sälj av aktier.

Mer information om när sista dag för handel blir kommer att meddelas när det är beslutat.

2017-02-24T10:51:57+00:00 torsdag, augusti 11, 2016|