Kostnadsbesparingar till följd av synergieffekter

Kostnadsbesparingar till följd av synergieffekter

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 452 Kb)

Pallas Group AB och Smart Energy Sweden Group AB kommer tillsammans att spara ca 1,5Mkr årligen i minskade kostnader då båda bolagen kommer att ha gemensamt kontor, ledning, ekonomistyrning mm. Smart Energy äger i nuläget 18% av kapitalet samt 50,1% av rösterna i Pallas Group. Målsättning är att dotterbolaget Pallas Group AB ska hantera koncernens framtida bränsletransporter vilket kommer göra koncernen till ett helt självförsörjande bränslebolag med egna tankbåtar, importdepåer, tankbilar, tankstationer och en egen försäljningsorganisation.

2017-02-24T10:51:41+00:00 tisdag, december 1, 2015|