Smart Energy förvärvar aktiemajoriteten i Pallas Group

Smart Energy förvärvar aktiemajoriteten i Pallas Group

Pressmeddelande: Ladda ner (PDF 458 Kb)

Huvudägaren i Pallas Group AB(publ) , Edshultshall Holding AB har försålt sina aktier till ett annat dotterbolag till Edshultshall Holding AB vid namn Smart Energy Sweden Group AB(publ).

Edshultshall Holding innehar ca 80% av Smart Energy. Styrelsebeslutet i Smart Energy att förvärva aktieposten av Edshultshall Holding togs utan att Fredrik Johansson närvarade då det annars hade uppstått jävsituation. Beslutet är också villkorat beslut på extra bolagsstämma i Smart Energy.

Smart Energy har för avsikt att utveckla Pallas och utnyttja de synergier som uppstår vid bränsletransporter i egen regi för Smart Energy.

Smart Energy kommer att bistå med aktieägarlån och ägarkapital till Pallas så bolaget kan utvecklas med fler fartyg och samtidigt ta över en del av overheadkostnaderna i Pallas vilket kommer påverka Pallas resultat positivt.

Smart Energy har ca 5% av svenska bränslemarknaden i bulk och omsätter ca 750Mkr årligen med mål om att försälja 300,000 kubikmeter bränsle årligen mot dagens 75,000 kubikmeter. För mer information om Smart Energy vänligen besök bolagets hemsida www.sesab.net.

2017-02-24T10:51:19+00:00 onsdag, september 30, 2015|